Garantievoorwaarden
 
 

15 jaar garantie op lek- en blindslag

Bij bestelling van isolerende beglazing, geleverd door Kik Machinale houtbewerking heeft u de optie de garantie termijn op lek- en blindslag voor een termijn van 15 jaar te verlengen. Dit betekend dat zich onder normale gebruiksomstandigheden geen vermindering van doorzicht ten gevolge van condensatie of aanslag van stof op de binnenzijden, d.w.z. tussen de glasbladen van de geleverde eenheden, zich mag voordoen. Wij vestigen er uw aandacht op dat deze garantie vervalt wanneer het glas niet geplaatst is overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en indien de adviezen niet zijn opgevolgd.
Deze garantie verplicht de fabrikant Pilkington Benelux B.V. tot het kosteloos leveren en plaatsen van een nieuwe eenheid op het adres van oorspronkelijke levering binnen Nederland.
De kosten bedragen € 5,00 per vierkante meter NETTO.

Beknopte voorwaarden t.a.v. de plaatsing

 • Zorg voor voldoende omtrekspeling van de ruit, minimaal 5mm rondom.
  (glasmaat = sponningmaat -/- minimaal 10mm, zowel in hoogte als in breedte)
 • Zorg voor de juiste toepassing van het beglazingsband, 4mm (PE-band) aan binnen- en buitenzijde.
 • Gebruik de juiste kunststof glasblokjes om de ruit op de juiste wijze op te blokken.
 • Maak bij buitenbeglazing toepassing uitsluitend gebruik van neuslatten.
 • Maak bij binnenbeglazing toepassing uitsluitend gebruik van een ventilerend aluminium iso-glas profiel.
 • Monteer op de juiste wijze de juiste glaslatten.
 • Breng op de juiste wijze de kitafdichting aan, 4x6mm. (raadpleeg de productinformatie van de kitfabrikant)

Plaatsing dient te geschieden volgens de NPR 3577 (plaatsingsrichtlijnen)

Uitsluitingen van garantie

 • Eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas.
 • Eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing.
 • Eenheden met brandwerend glas.
 • Eenheden met ScreenLine.
 • Eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Eenheden die niet vierzijdig ingeklemd zijn.
 • Eenheden die structureel verlijmd zijn.
 • Eenheden met additionele bewerkingen zoals zeefdrukken e.d.
 • Eenheden die in een vliesgevel zijn geplaatst.
 • Gebogen isolatieglas.
 • Onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264.
 • Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
 • Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
 • Leveranties buiten de Nederlandse landsgrenzen.
 • De garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel bedraagt 5 jaar.

Let op

 • Indien wordt afgeweken van de plaatsingsvoorschriften, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, vervalt de garantie.
 • Indien na inspectie van een geclaimde ruit blijkt dat niet is voldaan aan de plaatsingsvoorschriften worden de kosten van de inspectie in rekening gebracht.

Garantiebepalingen

Bezorging door geheel Nederland m.u.v. van de Waddeneilanden.

Kik Machinale houtbewerking, Schilperoortstraat 102, 3082 SZ Rotterdam
info@kikmachinale.nl