Ventilatie eisen

Voor een nog betere weergave en uitleg verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde website.

De nieuwe website is voorzien van nog gedetailleerdere informatie en een ruimer aanbod.
Ook het bestelproces is vereenvoudigd.

Ga naar website

Ventilatie eisen bouwbesluit.
Het bouwbesluit eist dat wordt voldaan aan een ventilatiecapaciteit van tenminste 0,9 dm³/s per m2 (0,9 liter per seconde per vierkante meter vloeroppervlak) met een minimum van 7dm³/s, waarvan minimaal 50% rechtstreeks van wordt toegevoerd. Overigens wordt dezelfde eis ook gesteld aan de afvoer van de binnenlucht. Zodra echter een kooktoestel in een verblijfsgebied aanwezig is geldt aanvullend dat de capaciteit van zowel de toevoer als afvoer uit dat gebied minimaal 21dm³/s dient te zijn.

De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7dm³/s. Overigens blijkt hieruit dat het bouwbesluit geen onderscheid maakt tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer. Dat doet de NEN 1087 wel.

Ventilatie eisen NEN 1087.
De NEN 1087 volgt in de capaciteitsbepaling het uitgangspunt dat de verkeersruimte in de woning; de gang en het trappenhuis, ongeveer 10% van het totale oppervlak inneemt.
De NEN 1087 gaat dan ook uit van een ventilatiecapaciteit van 1dm³/s per m² vloeroppervlak en specificeert de vereiste capaciteiten als volgt:

Vereiste nominale capaciteit van de ventilatie.

Ruimte Ventilatiecapaciteit.
Woonkamer 1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 21 dm³/s.
Keuken 21 dm³/s
Badruimte 14 dm³/s
Wasruimte 14 dm³/s
Droogruimte 14 dm³/s
Toiletruimte 7 dm³/s
Keuken in open verbinding
met andere ruimte(n)**
1 dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 21 dm³/s
Slaapkamer, hobbykamer,
studeerkamer, bergruimte, zolder
1dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Garage 3 dm³/s per m² netto vloeroppervlak
Opslagruimte voor huisvuil >3m³ 100 dm³/s
Liftkooi 1 dm³/s per persoon die voor de lift is toegestaan
Bergruimte, schuur 1dm³/s per m² netto vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
Gemeenschappelijke verkeersruimte,
trappenhuis, gang met toegang tot de woning
1x de ruimte-inhoud per uur

**) De eis bij de keuken in open verbinding met andere ruimte(n) geldt voor de gecombineerde ruimte(n):
Voor de vloeroppervlakken dient de totale oppervlakte van de gecombineerde ruimte(n) te worden genomen.

 

Bezorging door geheel Nederland m.u.v. van de Waddeneilanden.

Kik Machinale houtbewerking, Schilperoortstraat 102, 3082 SZ Rotterdam
info@kikmachinale.nl